Datasikkerhed


Speciallægernes

Influenzavaccination

 

Datasikkerhed og Registrering af Influenzavaccination i Den
Danske Vaccinationsdatabase (DDV)

Ifølge bekendtgørelse om adgang til registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger af af 8 maj 2014, har alle læger pligt til at indberette givne vaccinationer til DDV. 

Speciallægernes Influenzavaccination medbringer på dagen for influenzavaccination 2 papir lister til registrering:

En liste placeret udenfor lokalet hvorpå hver enkelt medarbejder noterer sit navn. Denne liste benyttes i forbindelse med afregning til virksomheden.
En liste der ligger hos lægen hvorpå anføres CPR nummer. Listen benyttes i forbindelse med registrering i Den Danske Vaccinationsdatabase (DDV). 

Når vores sekretær har indtastet vaccinationen i DDV makuleres papirlisten med CPR numre.
Der er ikke nogen kobling mellem de 2 lister

CPR numre vil derefter blot være registreret i den af Statens Serum Institut drevne Danske Vaccinationsdatabase (DDV). 

Skulle en medarbejder ikke ønske at udlevere sit CPR nummer, skiver han/hun blot sit navn og vedkommende må derefter selv indtaste Influenza- vaccinationen i DDV. Det gøres på følgende vis:

  • https://fmk-online.dk/fmk/
  • Gå ind under fanen: “Vaccinationer"
  • I Feltet Organisation skrives: “Speciallægernes Influenzavaccination"
  • Tryk på: “Registrer tidligere vaccination"
  • Vaccinationsdato udfyldes
  • I feltet Vaccine eller sygdom skrives: “Vaxigrip “
  • Batch nr for den i 2019 benyttede vaccine er: 

Tryk: “OK"