Datasikkerhed


Speciallægernes

Influenzavaccination

 

Datasikkerhed og Registrering af Influenzavaccination i Den
Danske Vaccinationsdatabase (DDV)

Ifølge bekendtgørelse om adgang til registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger af af 8 maj 2014, har alle læger pligt til at indberette givne vaccinationer til DDV.

Speciallægernes Influenzavaccination medbringer på vaccinationsdagen papir hvorpå hver enkelt medarbejder indtaster sit navn og CPR nummer. Efterfølgende vil vores sekretær indtaste vaccinationen i DDV og makulere dokumentet.

CPR numre vil derefter blot være registreret i den af Statens Serum Institut drevne Danske Vaccinationsdatabase (DDV). 

Skulle en medarbejder ikke ønske at udlevere sit CPR nummer, registrerer han/hun blot ved navn og vedkommende må derefter selv indtaste Influenza- vaccinationen i DDB. Det gøres på følgende vis:

  • https://fmk-online/fmk
  • Gå ind under fanen: “Vaccinationer"
  • Tryk på: “Opret ny vaccination"
  • Vaccinationsdato udfyldes
  • I rullemenuen Vaccine skrives: “Influenza"
  • Udfyld Batch nr for den i 2017 benyttede vaccine er
    P2A2,
    for 2018 er Batch nr ………..

Tryk:
“OK"