Datasikkerhed

Speciallægernes

Influenzavaccination

 

Datasikkerhed og Registrering af Influenzavaccination i Den
Danske Vaccinationsdatabase (DDV)

Ifølge bekendtgørelse om adgang til registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger af af 8 maj 2014, har alle læger pligt til at indberette givne vaccinationer til DDV. 

Til brug for dette benytter Speciallægernes Influenzavaccination et fremlagt A4 papir ark hvor den vaccinerede påfører sit CPR nummer.

Når vores sekretær efterfølgende har indtastet influenza vaccinationen i DDV, makuleres papirlisten med CPR numre.

CPR numre vil derefter blot være registreret i den af Statens Serum Institut drevne Danske Vaccinationsdatabase (DDV). 

Skulle en medarbejder ikke ønske at hans/hendes CPR nummer udleveres til Speciallægernes Influenzavaccination, oplyses det til lægen på vaccinations dagen.

Vedkommende skal derefter selv indtaste Influenza-vaccinationen i DDV. Det gøres på følgende vis:

 

https://fmk-online.dk/fmk/

 • Log på med MitID
 • Gå ind under fanen: “Vaccinationer"
 • Tryk på: “Registrer tidligere vaccination"
 • I Feltet Organisation skrives: “Speciallægernes Influenzavaccination"
 • Vaccinationsdato udfyldes
 • I feltet “Vaccine eller sygdom" skrives hvis vaccinen er givet i perioden:  3 oktober 2022 og senere: 
 • InfluvacTetra mod influenza
 • Batch nr for den benyttede vaccine er da: 
 • E 32
 • ( I feltet “Vaccine eller sygdom" skrives hvis vaccinen er givet i perioden:
 • Batch nr for den benyttede vaccine er da: )
 • Varighed: 1 år
 • Tryk: “registrer"